prema o mne

Po dokončení studia na středním odborném učilišti , kde jsem získal v roce 1993 výuční list na obor ZEDNÍK , jsem začal pracovat u renomovaných stavebních firem, u kterých jsem získával řadu zkušeností  v oboru a byl jsem vyzíván řešit různé složité úkoly .

Díky snaze něco dokázat ,  jsem si v roce 2010 si založil svou vlastní firmu a zabývám se prováděním obkladačských prací , jak klasických, tak i zvláštních (mozaika apod).Dále se věnuji zednickým pracem jako je zateplováni domu  provádění omítek, stavění a podobně.

Provadím také sádrokartonářské práce. Vždy se snažím najít řešení, které je ekonomické,  funkční  a estetické .

Vzhledem k moji  praxi a  získaným zkušenostem se snažím vždy provést každou zakázku kvalitně ke spokojenosti zákazníka .Práce je pro mě důležitá  a částečně i koníčkem, každý úkol je pro mě výzvou k seberealizaci.

Volejte: +420 606 383 231

nebo pište na e-mail: info@zednictvi-premek.cz